Одлука о додели уговора за јавну набавку

Датум: 29. Novembar 2017 22:02 Категорија: Јавне набавке

ОШ „Слободан Пенезић Крцун"
Бановски пут број 2
1 1 5б2 Јунковац
Зав.6р.632
Датум : 24.11.2017. год 

Сходно члану 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 15/14 и 68/15), директор Основне школе „Слободан Пенезић Крцун",
улица Бански пут број 2, 11 5б2 Јунковац, доноси 
 
Одлуку о додели уговора за јавну набавку услуга у поступку мале вредности -- Екскурзије, излети и настава у природи по партијама, редни број набавке 1.2.1, 

Прочитај

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности услуга

Датум: 10. Novembar 2017 13:17 Категорија: Јавне набавке

ОСНОВНА ШКОЛА  „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”
ЈУНКОВАЦ
БАНСКИ ПУТ 2, 11562 ЈУНКОВАЦ

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 У поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Eкскурзије, излети и настава у природи -по партијама-
редни број набавке 1.2.1

Прочитај

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга у поступку мале вредности - Екскурзије, излети и настава у природи

Датум: 10. Novembar 2017 13:01 Категорија: Јавне набавке

ОСНОВНА ШКОЛА
СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН
Бански пут број 2
11562 Јунковац
Број: 582
Датум: 08.11.2017. године
 
 
На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“ из Јунковца,
 
 
о б ј а в љ у ј е
П  О  З  И  В
 
за подношење понуда за набавку услуга у поступку мале вредности
 – Екскурзије, излети и настава у природи- по партијама
 
ЈН бр. 1.2.1
 
 

Прочитај

набавка електричне струје

Датум: 26. Jul 2016 08:59 Категорија: Јавне набавке

Завршена јавна набавка за електричну енергију.

Прочитај

Упис првака

Датум: 05. April 2016 13:22 Категорија: Новости

Од првог априла 2016. године почео упис  будућих првака.

Прочитај