КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности услуга

Датум: 10. Novembar 2017 13:17 Категорија: Јавне набавке

ОСНОВНА ШКОЛА  „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”
ЈУНКОВАЦ
БАНСКИ ПУТ 2, 11562 ЈУНКОВАЦ

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 У поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Eкскурзије, излети и настава у природи -по партијама-
редни број набавке 1.2.1

Прочитај

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга у поступку мале вредности - Екскурзије, излети и настава у природи

Датум: 10. Novembar 2017 13:01 Категорија: Јавне набавке

ОСНОВНА ШКОЛА
СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН
Бански пут број 2
11562 Јунковац
Број: 582
Датум: 08.11.2017. године
 
 
На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“ из Јунковца,
 
 
о б ј а в љ у ј е
П  О  З  И  В
 
за подношење понуда за набавку услуга у поступку мале вредности
 – Екскурзије, излети и настава у природи- по партијама
 
ЈН бр. 1.2.1
 
 

Прочитај

набавка електричне струје

Датум: 26. Jul 2016 08:59 Категорија: Јавне набавке

Завршена јавна набавка за електричну енергију.

Прочитај

Упис првака

Датум: 05. April 2016 13:22 Категорија: Новости

Од првог априла 2016. године почео упис  будућих првака.

Прочитај

Koпаоник - Брзеће

Датум: 05. April 2016 13:20 Категорија: Новости

Ученици са својим учитељима кренули су из Брзећа пре пола сата. У поподневним сатима их очекујемо. Срећан пут.....

Прочитај