Новости

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“ Бановски пут 2 11562 Јунковац Број: 459 Датум: 21.07.2016. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 393 од 30.06.2016. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца, доноси О Д Л У К У о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/16 I – Додељује се уговор:  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. године. Образложење: На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 393 од 30.06.2016. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1.1.1/16. Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 04.07.2016. године на Порталу јавних набавки. До истека рока за подношење понуда, 12.07.2016. године, до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача: Ред. бр. Број и датум понуде Назив или шифра понуђача Датум пријема Час пријема 1. 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. г. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 12.07.2016. 08:00 Неблаговремених понуда није било. Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 394 од 30.06.2016. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 452 од 01.07.2016. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало: II - Подаци о јавној набавци: 1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“, Бановски пут 2, 11562 Јунковац. 2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.1/16. 3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца. 4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија. 5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 6.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: 421211. 7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 769.681,00 динара. 8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“. 9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда: 1) ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена ......................... 377.129,45 дин. • активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин. • активна енергија (виша тарифа): 6,04 дин. • активна енергија (јединствена тарифа): 5,48 дин. • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана 10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године: Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:  ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу. Укупна вредност уговора за активну електричну енергију износи 377.129,45 динара без ПДВ-а, односно 452.694,69 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ

Датум: 19. Mart 2021 09:33 Категорија: Новости

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање  детета у ОШ
 
И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.
Потребно је да:

  • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
  • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
  • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада
Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о пребивалишту
  • Уверење о похађању припремног предшколског програма
  • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*
* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.
Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.
Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.


Прочитај

Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Датум: 19. Mart 2021 09:12 Категорија: Новости

"Дан розих мајица" обележава се последње среде у месецу фебруару. Ученици Вршњачког тима и Ученичког парламента су се удружили и у матичној школи у Јунковцу направили кутак који нам појашњава штетни утицај насилних поступака, тј. облика насиља, али и механизме тј. начине, како и уз чију помоћ се можемо одбранити, али и борити да би се изборили заједно за срећно и безбрижно детињство, другарство и живот.
Ученици у ИО у Араповцу и ИО у Миросаљцима су се са својим учитељицама потрудили да на креативан начин "обуку" розе мајице са порукама подршке, које су писали сви ученици наше школе, као превентивни савет, као знак подршке али и борбе у којој истичу: "Друг није мета"!
  

Прочитај

Свети Сава - школска слава

Датум: 29. Januar 2021 09:54 Категорија: Новости

Дана 27.01.2021. године, уз благослов цркве, свећу, колач и жито, скромније него уобичајено, уз поштовање свих прописаних мера, обележена је школска слава посвећена нашем просветитељу - Светом Сави. Традицију одржавамо и међусобно се подржавамо, да се под кровом наше школе слава слави још дуго, на радост наших ђака, локалне заједнице и саме школе.
Тим поводом, наши ученици, учитељи и наставници припремили су презентацију, паное и ликовне радове, посвећене лику и делу нашег просветитеља. 
Кликом на следећи линк, преузмите и погледајте презентацију посвећену Светом Сави, а коју је припремила наша наставница српског језика и књижевности - Сенка Стијовић.

Хвала и нашим вредним ученицима у ИО Миросаљци и ИО Араповац, матичној школи у Јунковцу, као и њиховим учитељима и наставницима.
Ово је наша слава:

Прочитај

Зимски распуст

Датум: 21. Decembar 2020 19:58 Категорија: Новости

Драги ђаци и поштовани родитељи и старатељи,

обавештавамо Вас да је зимски распуст почео са данашњим датумом; понедељак, 21. децембар 2020. и траје до петка, 15. јануара 2021. године.


Желимо Вам леп одмор, срећне празнике и све најбоље у Новој 2021. години!
 

Прочитај

Конкурс "Доста су свету једне Шумарице"

Датум: 21. Decembar 2020 19:27 Категорија: Новости

Са поносом Вам представљамо рад нашег ђака-четвртака,
ученика учитељице Весне Јовановић, који је освојио другу награду за свој литерарни рад.
Прочитајте и Ви његове стихове и послушајте поуку његове песме.
Михаило, честитамо ти!
 

Чини добро, не кај се
 
Причали су стари наши
ко зло чини, зла се плаши.
Што да светом, мржња влада,
па недужно дете страда.
 
Нек’ ти срце меко буде,
и усрећи друге људе,
Није битна боја коже,
кад се добра дела множе.
 
Шта посејеш, то и жањеш,
немој да се после кајеш,
За хуманост време нађи,
да ти живот буде слађи.
 
Добро чиниш па се надаш
да се дигнеш и кад падаш.
Само добро, злобу мења
и судбину поколења.
 
    Михаило Јаковљевић IV3
 

Прочитај

Вук Стефановић Караџић и VIII-1

Датум: 01. Novembar 2020 21:22 Категорија: Новости


Живот, рад и значај Вука Стефановића Караџића кроз интересантну и садржајну презентацију -представљају нам наставница српског језика и књижевности Сенка Стијовић и ученици осмог разреда, као продукт свог активног учења кроз обогаћени једносменски рад.

Презентацију можете погледати кликом на следећи линк:
http://osslobodanpenezickrcun.nasaskola.rs/downloadc/29/Prezentacija/

Прочитај

Међународни дан школских библиотека

Датум: 01. Novembar 2020 21:03 Категорија: Новости

Међународни дан школских библиотека обележен је и у нашој школи!
Добра сарадња школских библиотекара са наставницима подстакла је ученике да осмисле и у разним техникама израде идејна решења за корице своје омиљене књиге.
Захваљујемо се професорима разредне наставе Драгани Аврамовић и Милени Симић, и наравно њиховим вредним ученицима.
Ваши школски библиотекари.

Кликом на понуђени линк, погледајте идејна решења за насловне стране, односно корице омиљених књига наших вредних и креативних ученика:
http://osslobodanpenezickrcun.nasaskola.rs/galerija/48/Medjunarodni-dan-mkolski-biblioteka/
 
 
 
 

Прочитај

Дан писмености

Датум: 01. Novembar 2020 20:53 Категорија: Новости

 
"Немачки офтамолог др Вернер Вебер одбранио је докторску дисертацију у Лајпцигу 1937. на тему -Азбуке света- и установио да српска ћирилица најмање замара очи, да заправо представља одмор за очи и назвао је првом азбуком света"
Мислите о томе док размишљате о писмености и колико вам је тек ризница знања доступно и достижно, само уколико имате при себи кључ, кључ писмености.

Кликом на следећи линк добићете на увид радове млађих разреда који су се потрудили да прославе Дан писмености креативно и поучно:

Прочитај

Јесењи кутак

Датум: 01. Novembar 2020 20:33 Категорија: Новости


Застаните на тренутак и обратите пажњу на Јесењи кутак!

Представљамо вам креативне радове наших ученика уз домишљатост учитељица, као и уз помоћ родитеља,
који су заједничким снагама успели да у јесењим бојама оживе ученичке ходнике и своје учионице.
Фотографијама можете приступити кликом на следећи линк: 

Прочитај

Дечија недеља

Датум: 01. Novembar 2020 20:23 Категорија: Новости

Дечија недеља у октобру!

Прочитај