Новости

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“ Бановски пут 2 11562 Јунковац Број: 459 Датум: 21.07.2016. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 393 од 30.06.2016. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца, доноси О Д Л У К У о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/16 I – Додељује се уговор:  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. године. Образложење: На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 393 од 30.06.2016. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1.1.1/16. Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 04.07.2016. године на Порталу јавних набавки. До истека рока за подношење понуда, 12.07.2016. године, до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача: Ред. бр. Број и датум понуде Назив или шифра понуђача Датум пријема Час пријема 1. 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. г. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 12.07.2016. 08:00 Неблаговремених понуда није било. Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 394 од 30.06.2016. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 452 од 01.07.2016. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало: II - Подаци о јавној набавци: 1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“, Бановски пут 2, 11562 Јунковац. 2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.1/16. 3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца. 4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија. 5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 6.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: 421211. 7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 769.681,00 динара. 8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“. 9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда: 1) ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена ......................... 377.129,45 дин. • активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин. • активна енергија (виша тарифа): 6,04 дин. • активна енергија (јединствена тарифа): 5,48 дин. • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана 10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године: Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:  ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу. Укупна вредност уговора за активну електричну енергију износи 377.129,45 динара без ПДВ-а, односно 452.694,69 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Зимски распуст

Датум: 21. Decembar 2020 19:58 Категорија: Новости

Драги ђаци и поштовани родитељи и старатељи,

обавештавамо Вас да је зимски распуст почео са данашњим датумом; понедељак, 21. децембар 2020. и траје до петка, 15. јануара 2021. године.


Желимо Вам леп одмор, срећне празнике и све најбоље у Новој 2021. години!
 

Прочитај

Конкурс "Доста су свету једне Шумарице"

Датум: 21. Decembar 2020 19:27 Категорија: Новости

Са поносом Вам представљамо рад нашег ђака-четвртака,
ученика учитељице Весне Јовановић, који је освојио другу награду за свој литерарни рад.
Прочитајте и Ви његове стихове и послушајте поуку његове песме.
Михаило, честитамо ти!
 

Чини добро, не кај се
 
Причали су стари наши
ко зло чини, зла се плаши.
Што да светом, мржња влада,
па недужно дете страда.
 
Нек’ ти срце меко буде,
и усрећи друге људе,
Није битна боја коже,
кад се добра дела множе.
 
Шта посејеш, то и жањеш,
немој да се после кајеш,
За хуманост време нађи,
да ти живот буде слађи.
 
Добро чиниш па се надаш
да се дигнеш и кад падаш.
Само добро, злобу мења
и судбину поколења.
 
    Михаило Јаковљевић IV3
 

Прочитај

Вук Стефановић Караџић и VIII-1

Датум: 01. Novembar 2020 21:22 Категорија: Новости


Живот, рад и значај Вука Стефановића Караџића кроз интересантну и садржајну презентацију -представљају нам наставница српског језика и књижевности Сенка Стијовић и ученици осмог разреда, као продукт свог активног учења кроз обогаћени једносменски рад.

Презентацију можете погледати кликом на следећи линк:
http://osslobodanpenezickrcun.nasaskola.rs/downloadc/29/Prezentacija/

Прочитај

Међународни дан школских библиотека

Датум: 01. Novembar 2020 21:03 Категорија: Новости

Међународни дан школских библиотека обележен је и у нашој школи!
Добра сарадња школских библиотекара са наставницима подстакла је ученике да осмисле и у разним техникама израде идејна решења за корице своје омиљене књиге.
Захваљујемо се професорима разредне наставе Драгани Аврамовић и Милени Симић, и наравно њиховим вредним ученицима.
Ваши школски библиотекари.

Кликом на понуђени линк, погледајте идејна решења за насловне стране, односно корице омиљених књига наших вредних и креативних ученика:
http://osslobodanpenezickrcun.nasaskola.rs/galerija/48/Medjunarodni-dan-mkolski-biblioteka/
 
 
 
 

Прочитај

Дан писмености

Датум: 01. Novembar 2020 20:53 Категорија: Новости

 
"Немачки офтамолог др Вернер Вебер одбранио је докторску дисертацију у Лајпцигу 1937. на тему -Азбуке света- и установио да српска ћирилица најмање замара очи, да заправо представља одмор за очи и назвао је првом азбуком света"
Мислите о томе док размишљате о писмености и колико вам је тек ризница знања доступно и достижно, само уколико имате при себи кључ, кључ писмености.

Кликом на следећи линк добићете на увид радове млађих разреда који су се потрудили да прославе Дан писмености креативно и поучно:

Прочитај

Јесењи кутак

Датум: 01. Novembar 2020 20:33 Категорија: Новости


Застаните на тренутак и обратите пажњу на Јесењи кутак!

Представљамо вам креативне радове наших ученика уз домишљатост учитељица, као и уз помоћ родитеља,
који су заједничким снагама успели да у јесењим бојама оживе ученичке ходнике и своје учионице.
Фотографијама можете приступити кликом на следећи линк: 

Прочитај

Дечија недеља

Датум: 01. Novembar 2020 20:23 Категорија: Новости

Дечија недеља у октобру!

Прочитај

Дан школе

Датум: 01. Novembar 2020 15:26 Категорија: Новости

Октобар је за нама и обележило га је неколико интересантних и значајних активности.
Дан наше школе 04.10.2020. није обележен у маниру претходних година. Међутим, учитељи и наставници су се потрудили да кроз свој рад, односно наставу, прожму значај Дана школе и заједништва.
Пригодном презентацијом коју је припремила наставница српског језика и књижевности - Сенка Стијовић, успели смо да фотографијом, информативним и инспиративним текстом ипак значајно обележимо Дан основне школе "Слободан Пенезић Крцун" за школску 2020/2021. годину.

Кликом на следећи линк и Ви можете погледати нашу презентацију:

Прочитај

Фестивал литерарног стваралаштва ФЕЛИС

Датум: 01. Oktobar 2020 22:38 Категорија: Новости

Представљамо вам ученице:
- Анђелију Јаковљевић,
- Марију Бранковић,
- Емилију Пантелић,
- Ану Мијатовић
и Кристину Петровић која је са својим текстом освојила Прво место у категорији -Деца ствараоци.
Поносни смо на све ученике који су учествовали на Фестивалу литерарног стваралаштва ФЕЛИС.
 


Прочитај

Превенција је пола здравља!

Датум: 22. Septembar 2020 17:41 Категорија: Новости

Драги ученици наше школе, ако пазимо на себе, пазимо и на друге!
Носимо маске, дружимо се и учимо уз поштовање физичке дистанце и уз препоручене здравствено-хигијенске мере. 
Необично је, не и једноставно, али је неопходно за добро свих и зато хвала свима који поштују препоручене мере!

Како још можемо очувати и поспешити своје здравље и здравље других, можете погледати у едукативним видео материјалима које је UNICEF осмислио за сву децу!

"Како да се  заштитиш од корона вируса" - https://www.youtube.com/watch?v=X_hq-IknkaU
"Како да правилно опереш руке" - https://www.youtube.com/watch?v=R6tEQm-si34
"Како да очистиш играчке" - https://www.youtube.com/watch?v=v4BNWmh7GPc


Прочитај