Организација рада

ОШ "Слободан Пенезић Крцун" Јунковац ради у преподневној смени.Поред матичне школе у Јунковцу имамо и издвојена одељења у Араповцу и Миросаљцима.У школској 2018/19 години укупан број ученика је 196.