Распоред звона

Ритам  радног  дана -  распоред  звона за матичну школу у Јунковацу
 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
ЧАС ОД ДО ОДМОР
1. 0745 08 30 5 мин.
2. 0835 0920 20 мин.
3. 0940 1025 5 мин
4. 1030 1115 5мин
5. 1120 1205 5 мин.
6. 1210 1255 5мин.
7. 1300 1340  
 
 
Ритам  радног  дана -  распоред  звона за подручна одељења Миросаљци
 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
ЧАС ОД ДО ОДМОР
1. 0800 08 45 5 мин.
2. 0850 0935 15 мин.
3. 0950 1035 5 мин
4. 1040 1125 5мин
5. 1130 1215 5 мин.
6. 1220 1305 5мин.
 
 
Ритам  радног  дана -  распоред  звона за подручна одељења Араповац
 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
ЧАС ОД ДО ОДМОР
1. 08оо 08 45 5 мин.
2. 0850 0935 15 мин.
3. 0950 1035 5 мин
4. 1040 1125 5мин
5. 1130 1215 5 мин.
6. 1220 1305 5мин.