Запослени

У ОШ "Слободан Пенезић Крцун" Јунковац укупно је запослено 38 радника.

Професори разредне наставе
 • Милена Симић

 • Марија Доганџић

 • Славица Матејић

 • Милена Јанковић

 • Весна Симић

 • Снежана Гуслов

 • Александра Стевановић

 • Весна Јовановић

 • Мила Ристић

    
Предметни наставници
 • Сенка Стијовић - српски језик

 • Гордана Гашић - математика

 • Невена Дражић - енглески језик

 • Ана Белошевић - енглески језик

 • Милош Ђурђевић - енглески језик

 • Драгана Протић - руски језик и библиотека

 • Бранислав Давидовић - физика

 • Љиљана Белошевић - историја

 • Лана Николић - географија, чувари природе

 • Валентина Црногорац - биологија, домаћинство

 • Огњен Њуњић - физичко и здравствено васпитање, обавезна физичка активност, изабрани спорт

 • Марија Мутавџић - музичка култура

 • Нада Аранђеловић - ликовна култура

 • Небојша Поповић - техничко образовање, техника и технологија

 •  

  Ана Палибрк Марковић - информатичко образовање

 • Дејан Јовановић - веронаука

 • Сања Васиљевић - хемија

 • Бранкица Перовић - библиотекар


Управа и Администрација
 • Биљана Матијашевић - директор

 • Марко Ранковић - секретар

 • Јелена Лукић / Катарина Вељковић - педагог

 • Милена Петковић - шеф рачуноводства


Помоћни радници
 • Невена Маринковић-радник на одржавању хигијене

 • Тања Гајић-радник на одржавању хигијене

 • Милојка Симић-радник на одржаваљу хигијене

 • Рајна Старчевић-радник на одржавању хигијене

 • Марија Дишић-радник на одржавању хигијене

 • Милица Јанковић-радника на одржавању хигијене

 • Ивица Јовановић - ложач

 • Милорад Николић - домар