Новости

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“ Бановски пут 2 11562 Јунковац Број: 459 Датум: 21.07.2016. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 393 од 30.06.2016. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца, доноси О Д Л У К У о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/16 I – Додељује се уговор:  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. године. Образложење: На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 393 од 30.06.2016. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1.1.1/16. Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 04.07.2016. године на Порталу јавних набавки. До истека рока за подношење понуда, 12.07.2016. године, до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача: Ред. бр. Број и датум понуде Назив или шифра понуђача Датум пријема Час пријема 1. 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. г. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 12.07.2016. 08:00 Неблаговремених понуда није било. Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 394 од 30.06.2016. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 452 од 01.07.2016. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало: II - Подаци о јавној набавци: 1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“, Бановски пут 2, 11562 Јунковац. 2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.1/16. 3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца. 4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија. 5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 6.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: 421211. 7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 769.681,00 динара. 8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“. 9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда: 1) ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена ......................... 377.129,45 дин. • активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин. • активна енергија (виша тарифа): 6,04 дин. • активна енергија (јединствена тарифа): 5,48 дин. • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана 10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године: Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:  ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу. Укупна вредност уговора за активну електричну енергију износи 377.129,45 динара без ПДВ-а, односно 452.694,69 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Датум: 19. Mart 2020 18:54 Категорија: Новости

Поштовани ученици и родитељи,
од данас наставни материјал, презентације и сва друга помоћна наставна средства у виду снимака, линкова, текстова можете пратити и преузимати са сајта школе.
У главном менију кликните на наслов "Настава на даљину" и одаберите одељење, а затим погледајте или преузмите наставни материјал.
Наставни материјал такође можете преузети и у доњем десном менију кликом на наслов "Преузимање".

Срећан рад и чувајте се.

Прочитај

ОБАВЕШТЕЊЕ

Датум: 15. Mart 2020 22:16 Категорија: Новости

ОСНОВНА ШКОЛА, 
директору
Поштована/-и,
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године. У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби. У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин. Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање! С поштовањем, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 15.03.2020. године

Прочитај

Успеси наших ученика

Датум: 30. Januar 2020 20:09 Категорија: Новости

Ученица шестог разреда Кристина Петровић освојила је друго место у области литерарног стваралаштва на Светосавском ликовно-литерарном конкурсу.
     

Прочитај

Посета цркви

Датум: 27. Januar 2020 18:04 Категорија: Новости

Ученици наше школе 28.01.2020. године посетили су цркву у Јунковцу поводом обележавања школске славе "Свети Сава".

Прочитај

Час науке

Датум: 27. Januar 2020 17:57 Категорија: Новости

У организацији наставница хемије, физике  и географије ученицима је представљен час науке. Било је, може се са правом рећи, магично. Ученицима је на једноставан, примамљив и занимљив начин приказана наука која се користи у свакодневном животу. Ученици су били одушевљени. Научили су како сами да направе ксилофон, љигавца, вулкан и многе друге ствари. Наставнице су обећале да ће се потрудити и приредити нам још оваквих догађаја.

Прочитај

Новогодишње украшавање школе

Датум: 27. Januar 2020 17:51 Категорија: Новости

Хол матичне школе ОШ "Слободан Пенезић Крцун" никада није изгледао овако свечано и величанствено. Учитељице су се потрудиле да ученицима ова зима и очекивање Деда Мраза буде чаробно.

Прочитај

Новогодишњи вашар

Датум: 27. Januar 2020 17:47 Категорија: Новости

Поводом новогодишњих празника, ученици млађих разреда наше школе са великом мотивацијом и трудом приступили су изради украса које су презентовали на Новогодишњем вашару. Вредне ручице наших ученика, заједно са својим учитељицама, направиле су прегршт украса. Новогодишњи вашар је одржан 27. децембра. Ученици су украсили своја продајна места и распоредили производе. Вашар су посетили родитељи сва три села као и ученици старијих разреда. Ученици су били добри трговци и били су веома успешни у продаји.

Прочитај

Дечији савез

Датум: 26. Januar 2020 17:12 Категорија: Новости

Ученици 4. разреда су 4. октобра свечано примељени у Дечији савез. Њихови другари, ученици четвртог разреда са својим учитељицама су им поделили честитке за добродошлицу.

Прочитај

Дан школе

Датум: 26. Januar 2020 17:02 Категорија: Новости


У матичној школи "Слободан Пенезић Крцун" 4. октобра одржан је спортски дан, чиме је обележен Дан школе. Ученици млађих разреда учествовали су у више игара: убацивање лопте у обруч, провлачење кроз обруч у кругу, дан-ноћ, кипови, музичке столице. Ученици су се добро забавили и дружили. А са њима и њихове учитељице.

Прочитај

Јавни час

Датум: 21. Maj 2019 12:30 Категорија: Новости

У петак, 10.05.2019. године наставница српског језика Сенка Стијовић и наставница историје Љиљана Белошевић, заједно са ученицима одржале су јавни час на тему "Срби и њихово окружење у позном средњем веку. Срби у народној књижевности."

Прочитај