Новости

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“ Бановски пут 2 11562 Јунковац Број: 459 Датум: 21.07.2016. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 393 од 30.06.2016. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца, доноси О Д Л У К У о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/16 I – Додељује се уговор:  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. године. Образложење: На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 393 од 30.06.2016. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1.1.1/16. Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 04.07.2016. године на Порталу јавних набавки. До истека рока за подношење понуда, 12.07.2016. године, до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача: Ред. бр. Број и датум понуде Назив или шифра понуђача Датум пријема Час пријема 1. 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. г. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 12.07.2016. 08:00 Неблаговремених понуда није било. Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 394 од 30.06.2016. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 452 од 01.07.2016. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало: II - Подаци о јавној набавци: 1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“, Бановски пут 2, 11562 Јунковац. 2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.1/16. 3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца. 4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија. 5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 6.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: 421211. 7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 769.681,00 динара. 8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“. 9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда: 1) ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена ......................... 377.129,45 дин. • активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин. • активна енергија (виша тарифа): 6,04 дин. • активна енергија (јединствена тарифа): 5,48 дин. • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана 10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године: Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:  ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу. Укупна вредност уговора за активну електричну енергију износи 377.129,45 динара без ПДВ-а, односно 452.694,69 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Дан школе

Датум: 01. Novembar 2020 15:26 Категорија: Новости

Октобар је за нама и обележило га је неколико интересантних и значајних активности.
Дан наше школе 04.10.2020. није обележен у маниру претходних година. Међутим, учитељи и наставници су се потрудили да кроз свој рад, односно наставу, прожму значај Дана школе и заједништва.
Пригодном презентацијом коју је припремила наставница српског језика и књижевности - Сенка Стијовић, успели смо да фотографијом, информативним и инспиративним текстом ипак значајно обележимо Дан основне школе "Слободан Пенезић Крцун" за школску 2020/2021. годину.

Кликом на следећи линк и Ви можете погледати нашу презентацију:

Прочитај

Фестивал литерарног стваралаштва ФЕЛИС

Датум: 01. Oktobar 2020 22:38 Категорија: Новости

Представљамо вам ученице:
- Анђелију Јаковљевић,
- Марију Бранковић,
- Емилију Пантелић,
- Ану Мијатовић
и Кристину Петровић која је са својим текстом освојила Прво место у категорији -Деца ствараоци.
Поносни смо на све ученике који су учествовали на Фестивалу литерарног стваралаштва ФЕЛИС.
 


Прочитај

Превенција је пола здравља!

Датум: 22. Septembar 2020 17:41 Категорија: Новости

Драги ученици наше школе, ако пазимо на себе, пазимо и на друге!
Носимо маске, дружимо се и учимо уз поштовање физичке дистанце и уз препоручене здравствено-хигијенске мере. 
Необично је, не и једноставно, али је неопходно за добро свих и зато хвала свима који поштују препоручене мере!

Како још можемо очувати и поспешити своје здравље и здравље других, можете погледати у едукативним видео материјалима које је UNICEF осмислио за сву децу!

"Како да се  заштитиш од корона вируса" - https://www.youtube.com/watch?v=X_hq-IknkaU
"Како да правилно опереш руке" - https://www.youtube.com/watch?v=R6tEQm-si34
"Како да очистиш играчке" - https://www.youtube.com/watch?v=v4BNWmh7GPc


Прочитај

Школска 2020/2021. година

Датум: 17. Septembar 2020 21:21 Категорија: Новости

Нову школску годину смо дочекали у школским клупама, са радошћу, али и уз поштовање нових правила.
Делић атмосфере у школама у Јунковцу, Араповцу и Миросаљцима дочаравају нам наше вредне учитељице и њихови радознали ђаци!
Више фотографија можете погледати кликом на следећи линк: 

http://osslobodanpenezickrcun.nasaskola.rs/galerija/47/Pocetak-mk-202021-god/
 

Прочитај

Библиотека

Датум: 16. Jun 2020 08:06 Категорија: Новости


Драги ђаци, искористите распуст да се одморите, дружите и наравно, прочитате неку књигу.
До скорог дружења, остајте здрави, весели и радознали.

Бранкица Перовић
 
 
 
 
 
 

Прочитај

За наше другаре и ђаке, за наше осмаке!

Датум: 05. Jun 2020 11:16 Категорија: Новости

 
                                                                                                                                                                                      

Драги наши осмаци, кликом на понуђени линк можете пронаћи све жеље које вам упућују ваши другари који вас следеће године наслеђују!
Желимо да вам се захвалимо на дружењу и да вам пожелимо срећан полазак у средњу школу!

http://osslobodanpenezickrcun.nasaskola.rs/downloadc/29/Prezentacija/

Прочитај

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину

Датум: 01. Jun 2020 19:17 Категорија: Новости

Поштовани родитељи и драги ученици,

у одељку "Преузимања" у фасцикли "Уџбеници" можете пронаћи документ који обухвата списак уџбеника за школску 2020/2021. годину.

Кликом на понуђен линк директно приступате наведеном фолдеру:


http://osslobodanpenezickrcun.nasaskola.rs/downloadc/28/Udzbenici/

Прочитај

Библиотека

Датум: 08. Maj 2020 00:22 Категорија: Новости


Илустрације наших ученика који вредно читају и уче, можете погледати у Галерији у албуму "Креативна библиотека".

Ваша библиотекарка Бранкица.          
 
 
 
 

Прочитај

Обавештење за родитеље/законске заступнике о упису деце у први разред основне школе

Датум: 31. Mart 2020 11:06 Категорија: Новости

                                                           
На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, у сарадњи са Кабинетом Председника Владе и Канцеларијом за
информационе технологије и електронску управу, обавештавамо родитеље/законске
заступнике деце о следећем:
 
1. Од 01.04.2020. године биће Вам омогућено да електронским путем искажете
интересовање за упис детета у одређену школу (нашу школу) преко Портала
еУправа ...https://ezakazivanje.euprava.gov.rs/#pretraga
2. Услуга се зове Исказивање интересовања за упис у основну школу
3. На тај начин родитељи/законски заступници будућих првака остварују
комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете (школе
евидентирају заинтересованост родитеља/законских заступника за упис детета у
нашу школу)
Напомена : Уколико родитељ/законски заступник не искаже на овај начин
заинтересованост, не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.
4. Родитељима/законским заступницима који су преко ове услуге исказали
интересовање, електронском поштом биће послата нотификација (обавештење) о
датуму уписа у основну школу (након дефинисања уписа од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја)
5. На Порталу еУправа биће доступна услуга еЗаказивање термина за упис и
тестирање (омогућиће родитељима/законским заступницима да једним доласком у
школу заврше све активности везане за упис детета у школу, а након уписа, истог
дана, педагошко-психолошка служба вршиће тестирање детета).
 
Поштовани родитељи/законски заступници деце, наших будућих ученика, поступите
по корацима о којим смо Вас обавестили на горе наведен начин и пратите следећа
обавештења.
 
Срдачан поздрав, чувајте себе и своје породице, чувајте друге људе и видимо се
када ванредно стање прође и када започнемо нову школску годину на редован
начин.
 
Директор школе,
Биљана Матијашевић

Прочитај

ОСТАНИ КОД КУЋЕ - Књига је најбољи пријатељ

Датум: 23. Mart 2020 12:40 Категорија: Новости

Књига је најбољи пријатељ, нарочито у време какво је данас искористите слободно време и читајте што више. Препоручујемо да посетите следеће сајтове:

digitalna.nb.rs
digital.bms.rs

www.stadacitam.rs


                                                               Библиотекар
                                                           Бранкица Перовић

Прочитај